รายการกิจกรรมในเดือน ตุลาคม 2566
วันที่เริ่มกิจกรรมกิจกรรม
25 ตุลาคม 2566
กบข.จัด สัญจร Online สมาชิก กบข. ต้องรู้อะไรบ้าง (จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)
18 ตุลาคม 2566
กบข.จัด สัญจร Online สมาชิก กบข. ต้องรู้อะไรบ้าง (จังหวัดน่าน พะเยา อุตรดิตถ์ แพร่ ปราจีนบุรี สระแก้ว)
11 ตุลาคม 2566
กบข.จัด สัญจร Online สมาชิก กบข. ต้องรู้อะไรบ้าง (จังหวัดระยอง จันทบุรี นครนายก ตราด ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
6 ตุลาคม 2566
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกำลังพล
4 ตุลาคม 2566
โครงการเสริมสร้างทักษะการวางแผนการเงินเพื่อสมาชิก กบข.
@ 2021 Goverment Pension Fund. Trademarks and brands are the property of their respective owners.