รายการกิจกรรมในเดือน มิถุนายน 2565
วันที่เริ่มกิจกรรมกิจกรรม
29 มิถุนายน 2565
ตั้งรับอย่างไร? ในช่วงสถานการณ์ตลาดผันผวน พลิกวิกฤตเป็นโอกาส กับแผนหุ้นต่างประเทศ
29 มิถุนายน 2565
กรมการปกครอง (เตรียมเกษียณ)
29 มิถุนายน 2565
เข้าใจเงินลงทุนใน กบข. (สำหรับสมาชิกในจังหวัดบึงกาฬ)
28 มิถุนายน 2565
เตรียมพร้อมเกษียณ สมาชิก กบข.
27 มิถุนายน 2565
กรมสรรพากร (บรรจุใหม่)
27 มิถุนายน 2565
เตรียมพร้อมเกษียณ สำหรับสมาชิก กบข. (สำหรับสมาชิกในจังหวัดสมุทรสงคราม)
24 มิถุนายน 2565
เลือกสินทรัพย์ให้เหมาะกับเป้าหมายการเงิน ครั้งที่ 2
24 มิถุนายน 2565
กลุ่มสมาชิกเกษียณผู้อยู่ในแผนการลงทุนที่ได้รับผลกระทบปานกลาง
23 มิถุนายน 2565
เตรียมพร้อมเกษียณ สมาชิก กบข.
22 มิถุนายน 2565
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (บรรจุใหม่)
22 มิถุนายน 2565
เข้าใจเงินลงทุน กบข. สำหรับเจ้าหน้าที่่ส่วนราชการ
21 มิถุนายน 2565
กรมสุขภาพจิต (บรรจุใหม่)
21 มิถุนายน 2565
บริหารเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า สำหรับสมาชิก กบข.
21 มิถุนายน 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
20 มิถุนายน 2565
เข้าใจเงินลงทุนใน กบข. (สำหรับสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่)
17 มิถุนายน 2565
เตรียมพร้อมเกษียณ ปี 65 สำหรับสมาชิก กบข.(ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา) รอบพิเศษ
17 มิถุนายน 2565
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
17 มิถุนายน 2565
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง รูปแบบ 1 (30 นาที) สพป.เขต3 ลำปาง
17 มิถุนายน 2565
เตรียมพร้อมเกษียณ ปี 65 สำหรับข้าราชการตำรวจ (รอบพิเศษ)
17 มิถุนายน 2565
กรมการปกครอง บรรจุใหม่
16 มิถุนายน 2565
เข้าใจเงินลงทุนใน กบข. (สำหรับสมาชิกในจังหวัดนครนายก)
15 มิถุนายน 2565
เข้าใจเงินลงทุนใน กบข. (สำหรับสมาชิกในจังหวัดสมุทรปราการ)
15 มิถุนายน 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รุ่นที่45
15 มิถุนายน 2565
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดภาคใต้
14 มิถุนายน 2565
เตรียมพร้อมเกษียณ สำหรับสมาชิก กบข.
14 มิถุนายน 2565
กรมโยธาธิการและผังเมือง
13 มิถุนายน 2565
เข้าใจเงินลงทุนใน กบข. (สำหรับสมาชิกในจังหวัดสกลนคร)
10 มิถุนายน 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
10 มิถุนายน 2565
เข้าใจเงินลงทุนใน กบข. (สำหรับสมาชิกในจังหวัดมุกดาหาร) (รอบเช้า)
9 มิถุนายน 2565
เข้าใจเงินลงทุนใน กบข. (สำหรับสมาชิกในจังหวัดตาก)
9 มิถุนายน 2565
เข้าใจเงินลงทุนใน กบข. (สำหรับสมาชิกในจังหวัดสุราษฏร์ธานี)
8 มิถุนายน 2565
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น (รูปแบบแทรก)
8 มิถุนายน 2565
เข้าใจเงินลงทุนใน กบข. (สำหรับสมาชิกในจังหวัดพิจิตร)
7 มิถุนายน 2565
เข้าใจเงินลงทุนใน กบข. (สำหรับสมาชิกในจังหวัดระยอง)
2 มิถุนายน 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประเภทบรรจุใหม่
@ 2021 Goverment Pension Fund. Trademarks and brands are the property of their respective owners.