รายการกิจกรรมในเดือน เมษายน 2567
วันที่เริ่มกิจกรรมกิจกรรม
24 เมษายน 2567
กบข.จัด สัญจร Online สมาชิก กบข. ต้องรู้อะไรบ้าง ประจำปี 2567 (ครั้งที่4)
23 เมษายน 2567
กบข. จัด "รู้! ก่อนเกษียณ เตรียมพร้อมรับเงิน กบข." ครั้งที่ 6
9 เมษายน 2567
กบข. จัด "รู้! ก่อนเกษียณ เตรียมพร้อมรับเงิน กบข." ครั้งที่ 5
9 เมษายน 2567
หา ID สมาชิก 16-30 มีนาคม 67
5 เมษายน 2567
ออกบูธ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
4 เมษายน 2567
หน่วยจัด สพป.ปราจีนบุรี เขต2
4 เมษายน 2567
หน่วยจัด สพป.ปราจีนบุรี เขต1
3 เมษายน 2567
หน่วยจัด โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3 เมษายน 2567
หน่วยจัด มณฑลทหารบกที่ 12 จ.ปราจีนบุรี
2 เมษายน 2567
จัดงานที่โรงแรม SIAMDASADA ปราจีนบุรี กบข.จัด สัญจรพบสมาชิก จังหวัดปราจีนบุรี (รอบบ่าย)
2 เมษายน 2567
จัดงานที่โรงแรม SIAMDASADA ปราจีนบุรี กบข.จัด สัญจรพบสมาชิก จังหวัดปราจีนบุรี (รอบเช้า)
@ 2021 Goverment Pension Fund. Trademarks and brands are the property of their respective owners.