รายการกิจกรรมในเดือน มิถุนายน 2566
วันที่เริ่มกิจกรรมกิจกรรม
27 มิถุนายน 2566
"รู้! ก่อนเกษียณ" เตรียมพร้อมรับเงิน กบข." ประจำเดือนมิถุนายน 66 (ครั้งที่3)
13 มิถุนายน 2566
"รู้! ก่อนเกษียณ" เตรียมพร้อมรับเงิน กบข." ประจำเดือนมิถุนายน 66 (ครั้งที่2)
6 มิถุนายน 2566
"รู้! ก่อนเกษียณ" เตรียมพร้อมรับเงิน กบข. ประจำเดือนมิถุนายน 66 (ครั้งที่1)
2 มิถุนายน 2566
วัย 50+ เตรียมชีวิตมั่งคั่ง รับวันเกษียณสำหรับสมาชิก กบข.
1 มิถุนายน 2566
Open House พี่เลี้ยงการเงิน กบข. รุ่นที่ 2
@ 2021 Goverment Pension Fund. Trademarks and brands are the property of their respective owners.